Mariagerfjord Erhvervsklub. En dynamisk klub ved fjorden.

Mariagerfjord Erhvervsklub ( M.F.E. ) er en erhvervsklub, hvor alle kan blive medlem, der kan bidrage med relevant brancheindsigt fra egen branche og bidrage til socialt og kammeratlig samvær.

VISION:

Være et inspirerende og aktivt pusterum i hverdagen

Udvikle kammeratskab og socialt samvær medlemmerne imellem

Klubben skal være et fristed for medlemmernes ideer og tanker

Fortsat udbygge og fastholde vor lyst og evne til forandring og fornyelse

MISSION:

Tilstræbe en medlemskreds der er bredt repræsenteret fra erhvervsbrancher og offentlige virksomheder og instanser

Gennem foredragsholdere og indlæg fra medlemmer at deltage aktivt i samfundsdebatten

Få større indsigt i andre branchers problemstillinger

Ud fra visionen om en forsat lyst til fornyelse og forandring sikre, at M.F.E. medlemmer løbende fornyer sig og derved sikre, at M.F.E. fortsat tilpasser sig den verden, vi lever i og fremover vil komme til at leve i.